Motto

BAMEGA SELAMANYA

(Berwibawa, Amanah, Mengayomi, Empati, Gesit dan Aktif)

(Selamat, Aman dan Nyaman)

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini, Kami Unit Penyelenggaran Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”